GDPR: nieuwe Europese privacyregels uitgelegd

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en is een geheel van regels om persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 komen deze nieuwe Europese privacyregels waar elk bedrijf zich zal moeten aan houden. Er zullen ook controles worden uitgevoerd en bedrijven die niet in orde zijn zullen beboet worden.

Deze nieuw reglementering wil vooral een betere bescherming bieden aan individuen met betrekking tot hun privacy. De privacyregels gelden voor ieder bedrijf die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Denk maar aan een nieuwsbrief die u verstuurt naar klanten, cookies die u bijhoudt voor Remarketing, enz... Elk bedrijf die een databank heeft met klantengegevens is verplicht om zich aan deze privacyregels te houden en alles in orde te brengen tegen 25 mei 2018!

Enkele voorbeelden

 

GDPR

 

Uw privacy policy wordt dus de komende jaren steeds belangrijker. U zal steeds vaker van klanten te horen krijgen dat u moet kunnen aantonen dat u "privacy compliant" bent. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat 25 mei 2018 een einddatum is. Vanaf die datum kan u boetes oplopen tot 4% van uw omzet van het voorafgaande boekjaar.

Geplande acties?

Wat er verder precies nodig is, zal verschillen van bedrijf tot bedrijf. Allereerst zal u in kaart moeten brengen welke data worden gebruikt binnen uw onderneming, waar die vandaan komt, wie er toegang toe heeft, waarom u die bijhoudt, ... We raden u aan om uw bevindingen goed te documenteren en bij te houden, als bewijs dat u de oefening heeft gemaakt. Een dataregister bijvoorbeeld (in Excel) die aantoont welke gegevens u bijhoudt, vanwaar deze komen en met welke partijen deze gedeeld worden. Op basis van deze analyse kan u de bestaande processen en contracten binnen uw bedrijf aanpassen.

Wij helpen graag

Is en blijft dit een warboel voor jou? Neem gerust contact op met ons via info@deal-webdesign.be of 0472 33 40 66.

Wij verzorgen hierbij onder andere:

Kortom, wij passen uw website aan zodat deze volledig in lijn is met alle bepalingen uit de GDPR.